Vilenica - Prva turistična jama na svetu

Vilenica je prva turistična jama na svetu. Organizirani obiski potekajo že od daljnega leta 1633.

Pomembni obiskovalci

Prvi častitljiv obiskovalec je bil leta 1660 avstrijski cesar Leopold I, ki si je med obiskom kobilarne v Lipici ogledal tudi jamo. Vilenico je obiskalo še kar nekaj kronanih glav: kralj Ferdinand (1790), cesar Leopold II. (1790 in 1791), cesar Franc I. (1816 in 1818), saški kralj Friderik II. (1836). Med pomembnimi obiskovalci v 18. stoletju naj omenimo še naravoslovca Balthasar-ja Haquet-a.

Prva vpisna knjiga

Leta 1821 so v Vilenici uvedli vpisno knjigo, ki jo hranijo na Inštitutu za raziskovanje Krasa (ZRC SAZU) v Postojni. V njo je bilo do leta 1889 vpisanih več kot 2000 tujih in domačih obiskovalcev.

Pesniški navdih

Raznovrstnost kapniških oblik in njihova barvitost sta vzpodbudili Benečana Giuseppeja Campagnionija, da je o Vilenici napisal epsko pesnitev in jo posvetil svoji izvoljenki Aspaziji.

Pozitivna energijska črta pred jamo Vilenico

Na travniku pred jamarskim domom je Marko Pogačnik, ki se ukvarja z geomantijo, postavil kamne iz lipiškega kamnoloma, na katerih so vklesani kozmogrami ali kineziogrami. Ti predstavljajo povezanost človeka s podzemnim svetom. Mimo jame poteka tudi Zmajeva črta (pozitivna energijska črta).

Kobilarna lipica

Kobilarna Lipica je dom lipicancev – ene najstarejših kulturnih pasem konj. Njen začetek sega v 16. stol. (ustanovljena leta 1580) in od tega obdobja dalje se je celotna prostorska ureditev oblikovala v funkciji osnovne dejavnosti – reje lipicanca.

Botanični vrt Sežana

Začetki botaničnega vrta v Sežani segajo v leto 1848. Urejati ga je začel Tražačan Giovanni Scaramangà di Hiccolo Cavaliere, ob robu svoje vile Mirasasso (občudovalec kamna). Ker je bil velik ljubitelj botanike, je na vrtu gojil rastlinske vrste iz različnih delov sveta, ki uspevajo še danes in jih lahko spoznavamo s sprehodom po vrtu.

Vojaški muzej Tabor Lokev

Vojaški muzej domuje v obrambnem stolpu – Taboru, ki je bil zgrajen leta 1485. V muzeju sta, z zbirko uniform ter pripadajočo opremo in oborožitvijo, predstavljeni prva in druga svetovna vojna.